Coaching

A coachingra elköltött összeg sokkal többet ér, mint idő és pénz.

| 2023 dec 20 | Coaching

Mi a lényege, és hogyan segíthet egy coach?

A coaching egy fejlesztő módszer, amely a kérdezés technikán alapul. Az együttműködés során a coach segíti az ügyfelet, hogy elérje a kitűzött szakmai vagy személyes célokat. Ez egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi nemcsak a siker felé vezető úton felmerülő akadályok leküzdését, hanem az ügyfél belső erőforrásainak és az élet adta lehetőségeknek a maximális kiaknázását.

A coach egy elfogulatlan és érzelmileg független személy, aki fókuszált és értő figyelemmel, támogató hozzáállással és empátiával hallgatja meg az ügyfelet, és külső szemszögből tekint a helyzetére és kihívásaira. Célzott és lényegre törő kérdések, visszajelzések segítségével pedig segít kilépni a megszokott gondolkodásmódból, hogy megtalálja a saját megoldásait. Az együttműködés fő fókusza a cél és a kívánt eredmények elérése.

A Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) a coachingot az ügyfelekkel való partnerségként határozza meg, amely serkenti a gondolkodási és kreatív folyamatokat, inspirálva az ügyfeleket a személyes és szakmai potenciáljuk maximális kibontakoztatására.

Az alapvető hozzaállás az, hogy mindenki rendelkezik olyan belső erőforrásokkal, amelyek szükségesek a célok eléréséhez. A coach szerepe abban áll, hogy segítse az ügyfelet ezeknek az erőforrásoknak a felismerésében és felhasználásában.

Coaching fajtai: hogyan válasszuk a megfelelőt

BUSINESS VAGY ÜZLETI COACHING

A business coaching a szakmai célok és eredmények elérésére, a folyamatok javítására és fejlesztésére összpontosít. Segít vezetőknek, döntéshozóknak, cégtulajdonosoknak és csapatoknak növelni a hatékonyságot, kidolgozni a növekedési stratégiákat, fejleszteni a kommunikációt és a vezetői készségeket. Az együttműködés segít a munkahelyi konfliktusok és a stressz kezelésében, a kiégés megelőzésében és kezelésében, kiegyensúlyozottság elérésében a munkában és az életben.

KARRIER COACHING

A karrier coaching a szakmai karrier fejlesztésére összpontosít. Segít az ügyfeleknek azonosítani a szakmai célokat, kidolgozni a fejlődési stratégiát, tudatosan építeni a karrier utat, növelni a szakmai hatékonyságot és elérni a kívánt eredményeket. Alkalmazottaknak, karrier váltóknak segít a munkahelyi kihívások kezelésében, idő-managementben, stresszkezelésben és munkahelyi kiégés kezelésében.

LIFE COACHING

A life coaching a személyes hatékonyság, a jólét és a személyes készségek fejlesztésére összpontosít. Széles körű területeket érint, beleértve az öntudatosságot, a személyes és társas kapcsolatokat, időgazdálkodást, egészséget és pénzügyeket. A szakember segít az ügyfeleknek meghatározni és elérni személyes céljaikat, növelve a tudatosság, önszabályozás, motiváció és az önbizalom szintjét.

EMBODIMENT VAGY TEST-ORIENTÁLT COACHING

Az embodiment coaching, amelynek az alapja a life, business vagy karrier együttműködés, nagyobb hangsúlyt fektet a testi érzetek, érzelmek és mentális folyamatok kölcsönhatására. Egyik fő fókusza a test és testi reakciók tudatos érzékelése, ami szükséges a saját érzelmek, gondolatok jobb megértéséhez és szabályozásához. Mindez mélyebb szinten segít a hatékony stresszkezelésben, személyes és szakmai célok elérésében, és vezetői készségek fejlesztésében.

A coach-al való munka előnyei

A coachingba való befektetés nem csak egy pénzügyi befektetés a saját fejlődésbe és jólétbe. Azok, akik elkötelezik magukat a folyamat mellett, valójában abba is fektetnek bele, hogy önmaguk egy jobb változatává váljanak és elérjék a kitűzött személyes és szakmai célokat.

A coaching eredménye számos esetben számszerűsíthető és mérhető. Az ügyfelek tudatos döntések és stratégiák kialakításával, célzott irányok kiválasztásával, fontos készségek elsajátításával időt és pénzt takarítanak meg. Emellett az együttműködés során az ügyfelek gyakran felfedezik, hogy az elköltött összeg sokkal többet ér, mint idő és pénz. Az egyéni fejlődés, a magabiztosság növelése, a hatékonyabb döntéshozatal és a boldogabb élet elérése olyan értékek, amelyek nem mindig mérhetőek pénzben. Ugyanakkor a munka hosszútávon megtérül anyagi vagy szakmai előnyök formájában is.

Emellett a szakemberrel való együttműködés olyan értéket képvisel, amely nem csak az adott pillanatban, hanem a jövőben is kamatozik. A személyes és szakmai fejlődés, a megszerzett készségek és az elért eredmények egyaránt hozzájárulnak egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb és sikeres élethez.

Coaching vs. mentorálás

Gyakran felmerül a kérdés, mi a különbség a coaching és a mentorálás között. Nézzük meg, hogyan lehet megkülönböztetni ezt a két megközelítést:

Mentorálás:

A mentor egy szakember, aki átadja a tapasztalatait és ismereteit egy kevésbé tapasztalt személynek egy adott területen. A mentor konkrét tanácsokat és javaslatokat ad saját tapasztalataira alapozva.

Coaching:

A coach ellentétben nem kínál előre elkészített válaszokat vagy megoldásokat. Ehelyett segíti az ügyfelet a saját válaszok és megoldások megtalálásában. A coach kérdéseket tesz fel, segít objektíven elemezni a kialakult helyzetet, támogatást és visszajelzést nyújt. Ő inspirál, motivál és segít a jobb önismeret, tudatosabb döntések és célok elérésében.

Zárszó

A coachingra érdemes úgy tekinteni, mint egy hosszútávú befektetésre és egy olyan folyamatra, amely által a változás nem csak kívülről, hanem belülről is elindul.

Ezért néha a munka kezdetén lassúnak tűnhet a fejlődés. Az együttműködés során az ügyfél mélyebben megismeri saját magát, értékeit és azokat a dinamikákat, amelyek formálják a gondolkodását és cselekedeteit. Egy ilyen mélységű változáshoz időre van szükség, de a megtett munka sokszorosan megtérül, és az ügyfél olyan eszköztárral is gazdagabb lesz, amely későbbi élethelyzetekben is hasznos lesz számára.

Rólam

Konyuhova Natália - Life & Business coach

Konyuhova Natália, közgazdász, life, business, karrier és embodiment coach vagyok. Több mint 19 éves közép- és nagyvállalati tapasztalattal és rálátással rendelkezem a multinacionális és hazai cégek működésére. Abban támogatom az ügyfeleimet, hogy hatékonyan kezeljék a stresszt, fejlesszék a vezetői és VUCA-álló készségeiket. Kiemelt területeim a kiégés megelőzése, érzelmi intelligencia és reziliencia fejlesztése. Célom fenntartható, hatékony és egyszerű megoldásokkal értéket teremteni.

Ügyfeleim visszajelzései