Értékelési és moderálási szabályzat

Az értékelést a coachingbynatalia.hu weboldal üzemeltetője, Life, Business és Embodiment coach, Konyuhova Natália (Telefon: +3630 680 3938, E-mail: info@coachingbynatalia.hu ) teszi lehetővé, mint a szolgáltatás nyújtója és a weboldal üzemeltetője.

Az értékelések a weboldalon jelennek meg. Tekintettel arra, hogy az értékelések coaching szolgáltatásról szólnak ezért szabad szöveges véleményekről van szó.

Értékelést csak az adhat, aki a coaching szolgáltatást – igazolható módon – igénybe vette. Az értékelés leadására csak a szolgáltatás végeztével kerül sor.

A szabadon megfogalmazott szöveges véleményt Google Form segítségével adják le a coacholt személyek, amiben a kérdések megválaszolása után külön hozzájárulnak a véleményük felhasználásához a weboldalon, illetve a közösségi média felületein.

A vélemény az alábbi elemekből áll: véleményező név, titulus, vélemény, igénybe vett szolgáltatás)

Vélemény megadással kapcsolatos adatkezelésre a weboldalon feltüntetett adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Abban az esetben ha a coach szolgáltatás valamilyen okból kifolyólag nem jött létre, vagy idő előtt befejezésre került, abban az esetben a coacholt nem adhat véleményt, nem kerül számára kiküldésre a véleményező lap.

Az egyes vélemények csak helyesírási szempontból kerülnek moderálására, egyebekben módosítás nem történik.

A kapott vélemény – amennyiben a coacholt személy hozzájárult – úgy azonnal megjelenik a weboldalon.

A vélemény visszavonását az a coacholt személy e-mail útján kezdeményezheti, aki a véleményt leadta. Ebben az esetben a vélemény azonnal törlésre kerül.

A vélemény megtételére ösztönző felajánlására nem kerül sor.